02-652-0874-6

ขั้นตอนการจดเเจ้งขอ อย. ด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ

13 May 2021

การจดทะเบียนขอ อย. สามารถยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยต้องไปดำเนินการจดแจ้ง อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หลังจากที่ได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมทั้งมีรายละเอียดฉลากครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ กรณีถ้าไม่ดำเนินการตาม กฎเกณฑ์จะเป็น เหตุให้ทางอย. สามารถเพิกถอนทะเบียนจดแจ้งสินค้าและผู้ประกอบการได้

บทความที่น่าสนใจ

ข้อดีของการเลือกขวด PET เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้
การแยกระดับตามอาการของผู้ป่วย โควิด-19 และแนวทางการทำ Home Isolation
Biodegradable บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย
ความหมายของสัญลักษณ์ใต้ขวดน้ำ