02-652-0874-6

ขั้นตอนการจดเเจ้ง อย. ด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ

13 May 2021

การจดทะเบียนอย. สามารถยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยต้องไปดำเนินการจดแจ้ง อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หลังจากที่ได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง พร้อมทั้งมีรายละเอียดฉลากครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ กรณีถ้าไม่ดำเนินการตาม กฎเกณฑ์จะเป็น เหตุให้ทางอย. สามารถเพิกถอนทะเบียนจดแจ้งสินค้าและผู้ประกอบการได้

ความหมายของสัญลักษณ์ใต้ขวดน้ำ
กระบวนการบรรจุแบบ Hot filling ต่างจาก Cool Filling อย่างไร
เทรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อโลกยุคปัจจุบัน