02-652-0874-6

เทรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อโลกยุคปัจจุบัน

13 June 2021

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป หรือพลาสติกวิศวกรรมประเภทต่างๆ เช่นใช้ผลิตเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การเเพทย์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เครื่องบิน และยานอวกาศ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถผลิตขึ้นรูปได้ง่าย นำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้และโลหะบางประเภทได้ มีทั้งผลิตภัณฑ์แบบอ่อนและแบบเเข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ มีน้ำหนักเบา และที่สำคัญคือมีราคาถูก

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำพลาสติกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น ปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการมีขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งเเวดล้อมในปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวนมาก ซึ่งขยะพลาสติกตกค้างเหล่านี้ ต้องใช้ระยะเวลานานหลายสิบปี หรือหลายร้อยปี ในการที่จะสามารถย่อยสลายได้

ดังนั้นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จึงได้พยายามคิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น

  1. การนำขยะพลาสติกกลับมาผลิตขึ้นรูปใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท Thermoplastic จะสามารถนำกลับมาหลอมเหลวด้วยความร้อนและขึ้นรูป เพื่อผลิตใหม่ได้ 100% โดยเรียกกระบวนการนี้ว่าการ รีไซเคิล อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิลพลาสติก จะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายอย่าง เช่น การป้องกันการปนเปื้อนของขยะพลาสติก การคัดแยกชนิดของพลาสติก การคัดแยกเฉดสีต่างๆ และการแยกวัตถุชนิดอื่นออกจากผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่นไม้ โลหะ กระดาษ อลูมิเนียม เป็นต้น ดังนั้น ในปัจจุบันเทรนด์ใหม่ในการผลิตจึงได้มีการคำนึงถึงความยากง่ายในการนำกลับมารีไซเคิลใหม่อีกครั้งด้วยเป็นสำคัญ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะใช้พลาสติกชนิดเดียวในการผลิต เพื่อลดขั้นตอนการคัดแยกวัตถุดิบประเภทอื่นออกจากกันด้วย


2. เพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยลง เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวด ถุง ฟิล์ม พาเลท และอื่นๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีน้ำหนักเบาลง แต่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้ดีดังเดิมโดยใช้สารเสริมแรง หรือสารเติมแต่งและปรับแต่งโครงสร้างทางเคมีของพลาสติก ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น


3. เลือกใช้พลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%

  พลาสติกชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ โดยพัฒนาจากวัตถุดิบหลากหลายชนิด อาทิเช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านพลาสติกชีวภาพออกมามากขึ้น เนื่องจากต้องการช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อมจากการเกิดขยะพลาสติกตกค้าง ผลิตภัณฑ์ที่นิยมผลิตจากพลาสติกชีวภาพ อาทิเช่น ช้อน, หลอด, แก้ว, จาน, ชาม ที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีการใช้อย่างสิ้นเปลือง และใช้เเล้วทิ้งภายในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก เนื่องจากยังมีข้อจำกัดหลายประการเช่น ราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่สูง ความยากในกระบวนการผลิต ความแข็งแรงคงทนของชิ้นงาน ความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อม การคงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และความชื้น เป็นต้น 


สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.tckinter.com
Line Official : @tckinternational
Shopee : https://bit.ly/3p70Uw7
โทรศัพท์ : 02-652-0874-6


ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.โอมาตยา มนตรีกุล

บทความที่น่าสนใจ

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของ T.C.K. ได้แล้ววันนี้
ขวดน้ำดื่ม ดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
ขวดเครื่องดื่มสำเร็จรูป
พาเลทพลาสติกที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับส่งออก (One Way & Export Duty)