036-510787-8

การแยกระดับตามอาการของผู้ป่วย โควิด-19 และแนวทางการทำ Home Isolation

01 September 2021

หากคุณทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 อย่าเพิ่งรีบตื่นตระหนก ให้เช็คอาการตัวเองเบื้องต้นว่าเป็นผู้ป่วยในระดับไหน พร้อมแจ้งผู้ใกล้ชิดกับ ตนเอง ให้ทราบ ความเสี่ยงจาก การสัมผัส และ ควรได้รับการ ทดสอบการติด เชื้อต่อไป เตรียมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโทรสายด่วน สปสช. 1330 เปิดให้บริการ 24 ชม.

การแยกระดับตามอาการของผู้ป่วยโควิด-19


1. ผู้ป่วยสีเขียว
– มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
– ไอ มีน้ำ มูก เจ็บคอ
– ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น
– ถ่ายเหลว
หมายเหตุ : ผู้ป่วยสีเขียวสามารถใช้วิธีการ Home Isolation ได้

2. ผู้ป่วยสีเหลือง
– แน่นหน้าอก
– หายใจไม่สะดวกขณะทำ กิจกรรม
– หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบากเวลาไอแล้วเหนื่อย
– อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
– ปอดอักเสบ
– ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับ อาการหน้ามืด วิงเวียน
หมายเหตุ : ผู้ป่วยสีเหลือง ต้องรีบประสานงานเพื่อหาเตียงโดยไวที่สุด สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามได้

3. ผู้ป่วยสีแดง
– หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
– แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
– ซึม เรียกไม่รู้สึกตัวหรือตอบสนองช้า
– มีภาวะลดลงของออกซิเจน ต่ำกว่า 95%
หมายเหตุ : ผู้ป่วยสีแดง ควรที่จะต้องอยู่ในมือแพทย์ หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

แนวทางการทำ Home Isolation

ผู้ที่เข้าเกณฑ์
1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว)
2. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมด้วยไม่เกิน 1 คน
5. ไม่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation


1. ห้ามออกจากที่พัก และ ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน
2. เว้นระยะจากคนในบ้าน อย่างน้อย 2 เมตร
3.แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวออกจาผู้อื่น
4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
5. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจาห้อง
6. เลี่ยงกันสัมผัสสิ่งของ หรือ ต้องใช้แอลกอฮอลทำความสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัส
7.แยกห้องน้ำกับผู้อื่น หรือ หากเลี่ยงไม่ได้ควรใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สายด่วน กรมการแพทย์ โทร 1668
สายด่วน สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ  โทร 1669
สายด่วน สปสช. โทร 1330
สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422
สายด่วน ประกันสังคม โทร 1506

ข้อมูลจาก  : https://www.facebook.com/DramaAdd
แหล่งที่มา  : https://www.facebook.com/DramaAdd/photos/a.411063588290/10159967428398291

บทความที่น่าสนใจ

กล่องอาหาร Delivery ตอบโจทย์ร้านอาหารยุคใหม่
ฝาน้ำดื่ม ทีซีเค มาตรฐานสากล
คุณสามารถสั่งซื้อขวดน้ำดื่ม ทีซีเค ได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน
รับผลิตขวดเครื่องสำอาง ตาม Design ของคุณ