036-510787-8

ที.ซี.เค. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

02 September 2022

บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 พร้อมใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ. ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คุณภาพ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของบริษัทฯ

ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้ อย่างต่อเนื่อง

บทความที่น่าสนใจ

กล่องอาหาร Delivery ตอบโจทย์ร้านอาหารยุคใหม่
ฝาน้ำดื่ม ทีซีเค มาตรฐานสากล
คุณสามารถสั่งซื้อขวดน้ำดื่ม ทีซีเค ได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน
รับผลิตขวดเครื่องสำอาง ตาม Design ของคุณ