036-510787-8

TCK จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีโรงงานผลิตประกอบด้วย

โรงงาน 1

จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนจดทะเบียน
500 ล้านบาท

โรงงาน 2

จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนจดทะเบียน
220 ล้านบาท

โรงงาน 3

จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท

โรงงาน 4

จังหวัดขอนแก่น
ทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท

โรงงาน 5

จังหวัดนครปฐม

โรงงาน 6

จังหวัดนครสวรรค์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ และพาเลทพลาสติก ในภูมิภาคเอเชียและในตลาดโลก ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO22000, HACCP และ GMP

นอกจากนี้เรายังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความชำนาญของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และเพื่อให้เกิด การยกระดับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า และคู่ค้า
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ

To be a leading packaging company to thoroughly and completely serves customer’s needs

พันธกิจ

ภารกิจของเรา คือมีส่วนร่วมในการพัฒนา บรรจุภัณฑ์และบริการที่ดีพร้อม เพื่อ ความสำเร็จ ในธุรกิจของคู่ค้า และสังคมที่ดี

We are committed to contribute to our customers’ success and development of society through our packaging and services.

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดี โดยไม่มีขีดจำกัด
และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

We will continue to improve and develop our packaging service to explore the limitless possibilities and strive to
create a prosperous future.
ระบบบริหารคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ และพาเลทพลาสติก ในภูมิภาคเอเชียและในตลาดโลก ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO22000, HACCP และ GMP

นอกจากนี้เรายังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความชำนาญของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และเพื่อให้เกิด การยกระดับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า และคู่ค้า

ISO 9001

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS)

ISO 22000

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

GHP (Good Hygiene Practice)

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมที่สำคัญในการผลิตอาหาร

มอก. 655 เล่ม 1-2553

ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 ประเภทธรรมดา ชนิดพอลิพรอพิลีน (PP), พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) แบบใช้ครั้งเดียว

มอก. 998-2553

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ำบริโภค

บริการของเรา

Product Design

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

รับให้คำปรึกษาและบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับลูกค้า โดยทีมงาน Design Center ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ซึ่งนอกจากมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อความสวยงาม ทันสมัยแล้ว ยังให้ความสำคัญด้านประโยชน์ในการนำไปใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพร่วมด้วย

Mold Maker

แผนกผลิตแม่พิมพ์

เรามีโรงงานผลิตแม่พิมพ์ของเราเองด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ได้ ร่วมกับการพัฒนาแม่พิมพ์รูปแบบมาตรฐาน (Common Mold) เพื่อผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปแบบหลากหลายไม่ต่ำกว่า 100 รายการให้ลูกค้าได้เลือกสรร

Packing

รับบรรจุเเพ็คสินค้า

รับบรรจุสินค้าด้วยระบบออโต้แพ็ค ทั้ง Food และ Non-food พร้อมทั้งบริการติดฉลาก ติดสติกเกอร์ จัดเรียง ตลอดจนจัดส่งถึงปลายทางให้กับลูกค้าครบวงจร

Label and Decoration

บริการด้านฉลาก

บริการสวม หรือติดฉลากสินค้า OPP Label และ PVC Shrink Film หรือติดสติกเกอร์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตครบวงจร ลูกค้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปใช้บรรจุน้ำดื่ม เครื่องดื่ม หรืออาหารได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเพิ่มขั้นตอนในการติดฉลากเพิ่มเติม

Logistics

ระบบขนส่ง

เรามีบริษัทขนส่งของเราเอง ซึ่งมีรถทุกขนาดเป็นระบบปิดที่ได้มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย มากกว่า 100 คัน ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวดเร็ว ฉับไว พร้อมบริการของทีมงานระดับมืออาชีพ

After Service

บริการหลังการขาย

เรามีทีมงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และมีบริการหลังการขาย พร้อมบริการให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าพบปัญหา รวมทั้งมีการรับประกันคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าทุกชิ้น ดังนั้น ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสูงสุด