036-510787-8
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่บัญชี
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
วิศวกรการผลิต
ส่งประวัติของคุณมาได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงงาน
: 036-510787-8, 036-510892-3
แฟกซ์
: 036-510786, 036-510891
มือถือ
: 081-9475577, 085-4889234, 081-8746662
Line ID
: nongman2524, 0818746662
Email
: preeyanut@tckinter.com, hr-ppt@tckinter.com