02-652-0874-6

เทรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อโลกยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป หรือพลาสติกวิศวกรรมประเภทต่างๆ เช่นใช้ผลิตเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การเเพทย์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เครื่องบิน และยานอวกาศ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถผลิตขึ้นรูปได้ง่าย นำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้และโลหะบางประเภทได้ มีทั้งผลิตภัณฑ์แบบอ่อนและแบบเเข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ มีน้ำหนักเบา และที่สำคัญคือมีราคาถูก

Stretch Blow Molding (การขึ้นรูปแบบเป่ายืด)

ขั้นตอนการจดเเจ้ง อย. ด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ