036-510787-8

บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
T.C.K. INTERNATIONAL CO., LTD.

518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ฝ่ายขาย : 089-771-5099
Packaging : 084-360-0660, 081-614-7100, 085-488-4953
Pallet : 081-555-5100
บัญชี-การเงิน : 084-360-0880
info@tckinter.com
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.

บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
T.C.K. INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานที่ 1 เลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โรงงานที่ 2-3 เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
036-510787-8

บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
T.C.K. INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานที่ 4 เลขที่ 9 หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

043-306-070-4
ติดต่อเรา