036-510787-8

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (“นโยบาย”) นี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โดยเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ตามวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในนโยบายนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่สร้างโดยเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยคุกกี้จะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ โดยเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ เช่น การจดจำการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การตั้งค่าการแสดงผลของเว็บไซต์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์และประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่สร้างโดยเว็บไซต์ของเรา อาจแบ่งตามประเภทผู้ให้บริการได้ดังนี้

  1. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น
  2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม เป็นคุกกี้ที่สร้างโดยเจ้าของเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา เช่น โฆษณา รูปภาพ หรือเครื่องมือส่วนเสริม (plug-in)

หรือแบ่งตามการใช้งานได้ดังนี้

  1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookie): เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้นี้จะรวมไปถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookie): เป็นคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไปถึงช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
  3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookie): จะในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน เช่น ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
  4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookie): เป็นคุกกี้ที่จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บและลิงค์ ที่ท่านได้เยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ประเภทนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
  5. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookie): เป็นคุกกี้ที่จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

โดยท่านสามารถตรวจสอบคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ ประเภท วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้ด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์นี้ https://www.cookieserve.com/

การตั้งค่าคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถศึกษาการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานเพื่อจำกัดการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ ในช่องทางการตั้งค่าของเว็บเบราเซอร์ของท่าน หรือผ่าน Plug-in ที่เราติดตั้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเราอาจแสดงผลไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวท่านได้