036-510787-8
ปาก : 29/25, 30/25 สีขาว

รายละเอียด

ปาก
:
29/25, 30/25
ฝาพลาสติกสำหรับขวดน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนาด 29/25 และ 30/25 สีขาว