036-510787-8
ปาก : 47

รายละเอียด

ปาก
:
47
ฝาพลาสติกสำหรับแกลลอนน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนาด 47 สีขาว