02-652-0874-6
ปาก : 52

รายละเอียด

ปาก
:
52
ฝาพลาสติกสำหรับแกลลอนน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนาด 52 สีขาว