036-510787-8
สีทอง

รายละเอียด

ปาก
:
211, 307
ฝากระปุกพลาสติก ฝากระป๋องพลาสติก ปิดสนิท สีทอง สำหรับปิดกระปุกพลาสติกบรรจุอาหาร ขนม อาหารแห้ง ผลไม้อบแห้ง น้ำพริก รวมทั้งเครื่องดื่มทั่วไป และเครื่องดื่มอัดก๊าซ (Carbonated Soft Drink)