036-510787-8
PT-220

รายละเอียด

ขนาด
:
61.7 x 110 mm.
ปริมาตร
:
220 ml.
คอขวด
:
30/25
น้ำหนัก
:
15 g
พลาสติก
:
PET
สี
:
ใส
ขวด PET ปริมาตร 220 มล. สำหรับบรรจุน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น ชา กาแฟ น้ำสมุนไพร ชานม น้ำผลไม้ และอื่นๆ