02-652-0874-6
PT-500

รายละเอียด

ขนาด
:
63.5 x 200.1 mm.
ปริมาตร
:
500 ml.
คอขวด
:
29/25 , 30/25
น้ำหนัก
:
13.5 g,15 g, 17 g
พลาสติก
:
PET
สี
:
ใส, ฟ้า
ขวด PET ปริมาตร 500 มล. สำหรับบรรจุน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น ชา กาแฟ น้ำสมุนไพร ชานม น้ำผลไม้ และอื่นๆ