02-652-0874-6
Screw Cap

รายละเอียด

คอขวด
:
24/410, 28/410
สี
:
ขาว , ดำ
ฝาเครื่องสำอางแบบเกลี้ยว (Screw) สำหรับสบู่ แชมพู ครีมนวด แอลกอฮอร์ โลชั่น น้ำยาบ้วนปาก แอลกอฮอล์ ฯลฯ