036-510787-8
SP-280

รายละเอียด

ขนาด
:
48 x 169 mm.
ปริมาตร
:
280 ml.
คอขวด
:
30/25
น้ำหนัก
:
14 g
พลาสติก
:
PET
สี
:
ใส
ขวด PET ปริมาตร 280 มล. สำหรับบรรจุน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น ชา กาแฟ น้ำสมุนไพร ชานม น้ำผลไม้ และอื่นๆ